Projektstöd

Att söka bidrag genom Föreningen Mjölkdroppen

Projektstod

Ansökan

Har Du idéer men saknar pengar?

Då kanske Föreningen Mjölkdroppen kan hjälpa till med finansieringen! Vi vänder oss till Dig som arbetar med barn eller som kommer i kontakt med barn på annat sätt i kommunerna Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Klippan, Åstorp, Höganäs, Bjuv och Helsingborg och som har tankar och idéer om hur barnens uppväxtmiljö och levnadsvillkor ska kunna förbättras.

Föreningen Mjölkdroppen startade sin verksamhet redan 1904. Till en början gjorde man mjölkblandningar som gratis delades ut till fattiga kvinnor med spädbarn. Efterhand utvecklades verksamheten till regelrätta barnavårdscentraler (BVC) i Helsingborg. Ansvaret för barnavårds¬centralerna har för många år sedan lämnats över till sjukvårdshuvudmannen, men föreningen lever kvar och har nu som ändamål att lämna ekonomiskt stöd till olika former av insatser, som syftar till en god uppväxtmiljö och goda levnadsvillkor för alla barn i nordvästra Skåne.

Vad?

Föreningen lägger årligen undan drygt 500 000 kronor till utvecklings-verksamhet. Det är pengar som kan användas som ekonomiskt stöd till olika insatser både inom och

utanför den organiserade förebyggande barnavården i nordvästra Skåne, dvs. i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. I första hand lämnas stöd till utvecklingsprojekt, som gäller barn upp till skolåldern och i andra hand insatser och projekt som syftar till en god uppväxtmiljö och levnadsvillkor för alla barn.

Bidrag lämnas inte till investeringar eller verksamheter som ska finansieras med skattemedel.

Hur?

Fyll i ansökan om bidrag efter anvisningarna. Ansökan skickas in senast den 1 mars respektive 1 oktober. Ansökningar bedöms och beslutas om vid styrelsemöte i april respektive november varje år. Senast en månad efter styrelsemötet får den sökande svar på sin ansökan.

För mer information, kontakta oss på vasb@zwbyxqebccrauryfvatobet.fr.

Uppgifter om ansökaren

Ändamålet med ansökan

Beskriv vad Du vill söka bidrag till på en särskild bilaga. Beskriv ändamålet under följande rubriker:

  • - Bakgrund
  • - Syfte
  • - Arbetsplan/metod
  • - Tidsplan och Specificering av kostnader.
  • - Sökt belopp
  • - Ange här om Du har sökt eller fått bidrag från annat håll
  • - Datum och namnteckning

En kortfattad skriftlig slutrapport ska lämnas till föreningen. Om ändamålet avser forskningseller utvecklingsarbete som blir publicerat ska anges att bidrag erhållits från föreningen.

Form sent
Din ansökan är skickad!

Ansökningar bedöms och beslutas om vid styrelsemöte i april respektive november varje år. Senast en månad efter styrelsemötet får den sökande svar på sin ansökan.

Tack!