Vad är Föreningen Mjölkdroppen?

Föreningen Mjölkdroppen är en ideell organisation som genom ekonomiska bidrag stödjer utvecklingsprojekt, forskning och utbildningsinsatser inom barnhälsovård.

Läs mer om oss här!
Hem-1
Överläkare Herbert Enell undersöker en till synes frisk gosse.

Vad vi gör

Vi ger stöd till projekt och studier som på olika sätt främjar och stödjer barn och ungas hälsa och utveckling i nordvästra Skåne.

Föreningen Mjölkdroppen startades år 1901 och har som syfte att lämna ekonomiskt stöd till olika former av insatser som syftar till att främja en uppväxtmiljö och levnadsvillkor för alla barn i nordvästra Skåne. Föreningen lägger årligen undan drygt 500 000 kronor till utvecklingsverksamhet som kan användas som ekonomiskt stöd till olika insatser både inom och utanför den organiserade förebyggande barnavården. Bidrag lämnas inte till investeringar eller verksamheter som ska finansieras med skattemedel.

Läs mer här!

Att bli medlem

Bli medlem och stöd arbetet för barn och ungdomars hälsa.

Läs mer här!
Hem-2
Hem

Sök projektstöd

Sök stöd för ditt projekt hos oss!

Har Du idéer men saknar pengar? Då kanske Föreningen Mjölkdroppen kan hjälpa till med finansieringen!  Vi vänder oss till Dig som arbetar med barn eller som kommer i kontakt med barn på annat sätt i kommunerna Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Klippan, Åstorp, Höganäs, Bjuv och Helsingborg och som har tankar och idéer om hur barnens uppväxtmiljö och levnadsvillkor ska kunna förbättras.

Ansök nu!